معرفی شرکت / افتخارات شرکت
ISO9001 از افتخارات شرکت می توان به اخذ گواهینامه مدیریت کیفیت مطابق با استاندارد

از موسسه توف اینتر سرت آلمان اشاره کرد. مدیریت شرکت با رویکرد سیستمی و با دیدگاه فرآیندی در راستای افزایش بهره وری گام برداشته و هدف از این کار افزایش سهم بهره وری در تولید ناخالص ملی می باشد

از سایر افتخارات این شرکت می توان به موارد زیر اشاره نمود.

شرکت برگزیده پیشگامان توسعه ملی در ایران در سال 1389
واحد نمونه استانی در سال 1390
100برند برتر استان در سال 1390
شرکت برگزیده در بنیانگذاران صنعت ایران به عنوان اولین کارخانه مبلمان کلاسیک صنعتی در ایران
شرکت برگزیده برای دریافت جایزه بین المللی کیفیت لندن در سال 2013 (IQC2013LONDON)

 

مشاهده تصاویر