فرم استخدام
مشخصات فردی
سوابق تحصیلی
نام مؤسسه يا دانشگاه مقطع تحصیلی ورودی از سال تا سال رشته تحصيلي گرایش تحصیلی محل تحصيل معدل
سوابق شغلی
نام سازمان / محل فعالیت واحد سازمانی نوع استخدام شغل/ سمت سازماني از تاریخ تا تاریخ مدت سابقه بیمه علت قطع همکاری
معلومات زبان هاي خارجي
نوع زبان خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه
مهارت های رایانه ای و سایر مهارت های تخصصی
از تاریخ تا تاریخ نام موسسه برگزار کننده و محل آن عنوان دوره تحصيلي يا كارآموزي عنوان مدرك دريافتي
مشخصات وابستگان درجه 1 ( همسر، فرزندان، پدرو مادر، خواهر و برادر)
نام و نام خانوادگی نسبت سن شغل آدرس شماره تماس
افرادی که با شما آشنایی کامل دارند
نام و نام خانوادگی نسبت سن شغل آدرس شماره تماس
لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید

اینجانب صحت كليه مندرجات خويش در اين پرسشنامه را تاييد نموده و مسئوليت حقوقي و قضايي هر گونه اظهار خلاف واقع و نيز جبران خسارت وارده به شركت را شرعا و قانونا پذيرفته و حق هر گونه اعتراض يا ادعايي را از خود سلب مي نمايم . بديهي است كه در اين صورت شركت مختار به قطع ارتباط همكاري با اينجانب خواهد بود.